son lì có dưỡng amplified matte new packaging

son lì có dưỡng amplified matte new packaging

SKU: 4935421765503

chất son satin giàu dưỡng chất với tỷ lệ sắc tố cao mang lại hiệu ứng màu sắc mạnh mẽ trong một nét. tinh chất dầu tsubaki dưỡng ẩm đem đến sự thoải mái cho đôi môi suốt ngày dài.

825,000 VND
SKU: 4935421765503
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging
 son lì có dưỡng amplified matte new packaging