[phiên bản giới hạn Tết] son lì metallic shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick

[phiên bản giới hạn Tết] son lì metallic shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick

SKU: 4935421748520

rouge unlimited matte metallic là bước đột phá mạnh mẽ với hiệu ứng metallic thời thượng

825,000 VND
SKU: 4935421748520
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì metallic shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì metallic shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì metallic shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì metallic shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì metallic shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì metallic shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick