[phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng bóng shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick

[phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng bóng shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick

SKU: 4935421748513

dòng son lacquer chứa nhiều chất dưỡng ẩm

790,000 VND
SKU: 4935421748513
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng bóng shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng bóng shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng bóng shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng bóng shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick