true
true
true

[phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng iron reds rouge unlimited central lipstick

[phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng iron reds rouge unlimited central lipstick

[phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng iron reds rouge unlimited central lipstick

790,000đ